Dr n med Wojciech Krzyzanowski

Dr n. med. Wojciech Krzyżanowski
Radiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Współpracownik Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros w Nałęczowie.

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w ultrasonografii narządu ruchu, ultrasonografii dopplerowskiej, radiologii interwencyjnej i naczyniowej, badaniu MR układu kostno-stawowego i w zakresie neuroradiologii.

Autor i współautor 30 publikacji w czasopismach medycznych oraz ponad 60 doniesień na zagranicznych i krajowych kongresach oraz sympozjach naukowych.

Lokalizacja