Dr hab n med Krzysztof Gaweda

Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda
Ortopeda - traumatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Prezes Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros w Nałęczowie.

Adiunkt w Katedrze Ortopedii, Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Pionier protezoplastyki stawu kolanowego na Lubelszczyźnie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnostyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu.

Wprowadził wiele nowych technik operacyjnych stosowanych w lubelskiej szkole ortopedii.

Wybitny specjalista w technikach artroskopowych kończyn górnych i dolnych ze szczególnym uwzględnieniem kolana.

Wykonuje zabiegi w oparciu o leczenie czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi.

Autor i współautor 73 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
Autor 79 referatów i doniesień w zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Dr hab n med Marta Tarczynska 2

Dr hab. n. med. Marta Tarczyńska
Ortopeda-traumatolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Współwłaściciel Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros w Nałęczowie.

Adiunkt w Katedrze Ortopedii, Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Piąta w ponad 100 letniej historii polskiej ortopedii kobieta z tytułem doktora habilitowanego w swojej dziedzinie.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnostyce oraz leczeniu schodzeń i urazów narządu ruchu dzieci i dorosłych.

Specjalista w zakresie ultrasonografii bioder dziecięcych, deformacji osi i wad postawy.

Wybitny specjalista w chirurgii barku, ręki, kolana i stopy.

Wykonuje zabiegi w oparciu o leczenie czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi.

Autor i współautor 68 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.
Autor i współautor 54 doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych.

Lek med Cezary Lapinski

Lek. med. Cezary Łapiński
Ortopeda-traumatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Specjalista w diagnostyce oraz leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu dzieci i dorosłych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie USG dzieci i dorosłych.

Współpracownik Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros w Nałęczowie.

 

Lek med Witalis Misiewicz

Lek. med. Witalis Misiewicz
Laryngolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Specjalista otolaryngolog.

Z-ca Ordynatora Chirurgii ds. Laryngologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie.

Wybitny specjalista w zakresie leczenia: przerostu migdałków, zapalenia krtani, zapalenia ucha zewnętrznego, polipów nosa, oczopląsu, chrapania, zapalenia zatok, zawrotów głowy, zapalenia ucha środkowego i zapalenia gardła.

Lek med Agnieszka Chomiak Misiewicz

Lek. med. Agnieszka Chomiak-Misiewicz
Laryngolog, Chirurg dziecięcy

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Starszy asystent w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie.

Znany specjalista w leczeniu schorzeń laryngologicznych dzieci i dorosłych.

Lek med Przemyslaw Zajac

Dr n. med. Przemysław Zając
Gastrolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.

Starszy Asystent Oddziału Gastrologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego potwierdzone dyplomami. Umiejętności w dziedzinach: panendoskopii i kolonoskopii wydanymi przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.

Dr n med Wojciech Krzyzanowski

Dr n. med. Wojciech Krzyżanowski
Radiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Współpracownik Ośrodka Ortopedii i Traumatologii Arthros w Nałęczowie.

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w ultrasonografii narządu ruchu, ultrasonografii dopplerowskiej, radiologii interwencyjnej i naczyniowej, badaniu MR układu kostno-stawowego i w zakresie neuroradiologii.

Autor i współautor 30 publikacji w czasopismach medycznych oraz ponad 60 doniesień na zagranicznych i krajowych kongresach oraz sympozjach naukowych.

Dr hab n med Barbara Nieradko Iwanicka

Dr hab. n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka
Reumatolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.

Specjalista chorób wewnętrznych i specjalista reumatolog.

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Współpracownik Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Wybitny specjalista w opiece nad chorymi na układowe choroby tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zespół Sjȍgrena) oraz zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa (łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa).

 

 

Lek med Danuta Jaltoszuk Reszel

Lek. med. Danuta Jałtoszuk - Reszel
Medycyna Pracy, Morska, Tropikalna

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

Lekarz Medycyny Pracy, Medycyny Morskiej i Medycyny Tropikalnej.

 

Dr n med Joanna Markiewicz

Dr n. med. Joanna Markiewicz
Pulmonolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc.

Wieloletnie doświadczenie w leczeniu schorzeń układu oddechowego jak również alergologii.

Specjalista w leczeniu bezdechu sennego oraz rzadkich i nietypowych schorzeń układu oddechowego.

Ordynator Oddziału Pulmonologii Okręgowego Szpitala Kolejowego. Od początku pracy zawodowej związana z OSK.

 

Lokalizacja