Lek med Marian Zajac

Ppłk rez. lek. med. Marian Zając
Gastrolog

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Kierownik Oddziału Gastrologicznego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Specjalista chorób wewnętrznych, zakaźnych i gastroenterologii.

Wieloletnie doświadczenie kliniczne i endoskopowe.

Lokalizacja